Skład Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

Anas Boutagbout - przewodniczący

Nikodem Sobczyk - z-ca przewodniczącego

Łukasz Grabkowski - sekretarz

Wiktoria Pająk - skarbnik