Mała Ojczyzna

Mała ojczyzna jest światem, w którym żyjemy na co dzień. To otaczający nas krajobraz i ludzie, którzy tworzą kulturę materialną i duchową, to także przeszłość i teraźniejszość. Z historią Piórkowa nierozerwalnie związane są osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju tej miejscowości, miały bądź też mają swój udział w jej tworzeniu, wyróżnili się swoją działalnością w różnych dziedzinach życia. W naszej miejscowości żyło wielu ludzi światłych, zdolnych do bohaterskich czynów i poświęceń, nieprzeciętnych oraz wytrwale pracujących. Wielu z nich aktualnie działa aktywnie na polu społecznym, kulturowym i duchowym dla wspólnego dobra. Znajomość biogramów wybranych osób utrwala pamięć o nich i pogłębia tradycję narodową.