Nauczyciele 1946-58

Nazwisko i imę

46/47

47/48

48/49

49/50

50/51

51/52

52/53

53/54

54/55

55/56

56/57

57/58

Szczekocki Wacław

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szczekocka Stefania

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uba Stanisława

x

x

Młudzik Tadeusz

x

Firmanty Wanda

x

Mrozowska Anna

x

Wójcik Aleksandra

x

x

Opala Kazimierz

x

Ks.Jurek Franciszek

x

Skowron Henryk

x

Dylewski Zdzisław

x

Sajda Zofia

x

x

x

Wójcik Maria

x

Przysucha Janina

x

x

x

x

Podsiadło Regina

x

x

Bil Leontyna

x

Placha Maria

x

Owczarz Regina

x

Kasprzyk Maria

x

x

Chyc Joanna

x

x

Gwóźdź Zofia

x

x

Jankowska Janina

x

x

Markiewicz Maria

x