KL III

.

1

Czub Kacper 

2

Gałęziowski Filip 

3

Jankowski Adam 

4

Maj Zuzanna

5

Rusiecki Kacper

6

Skrzątek Patryk

7

Skrzątek Paulina

8

Strząbała Kacper