Nauczyciele 1984 – 96

Nazwisko i imię

84/85

85\86

86\87

87\88

88\89

89\90

90\91

91\92

92\93

93\94

94\95

95\96

Czerwiński Mieczysław

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chyc Joanna

x

x

x

x

x

Michalczyk Maria

x

x

x

Czerwińska Maria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kaczor Maria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bieniek Dorota

x

x

Cieślik Urszula

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Borcuch Jan

x

x

x

Kubala Maria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szczykutowicz Edward

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szczykutowicz Renata

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kargul Halina

x

x

x

Czerwiński Krzysztof

x

Czerwiński Paweł

x

x

x

x

x

ks Andrzej Jaworski

x

x

x

Stawiarska Joanna

x

x

x