Skład Samorządu

Klaudia Kosik - przewodnicząca

Wiktoria Łodej - z-ca przewodniczącego

Wiktoria Boczarska - sekretarz