Szkoła Podstawowa w Piórkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piórkowie

Serdecznie witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie. Nasza placówka jest szkołą publiczną, organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość", a nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach. Funkcję dyrektora placówki pełni mgr Paweł Czerwiński. 

Lokalizacja szkoły:
- województwo: świętokrzyskie
- powiat: opatowski
- gmina: Baćkowice
- miejscowość: Piórków

Nowości

Korowód Niepodległości

12.03.2018 roku, uczniowie PSP w Piórkowie uczestniczyli w ciekawej lekcji historii ,,Korowód Niepodległości”w Opatowskim Ośrodku Kultury. Było to przedsięwzięcie, przygotowane dla dzieci i młodzieży, w ramach projektu wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek. Jego celem było kształtowanie postaw patriotycznych i miłości do ojczyzny. Podczas spotkania organizowane były wystawy, prelekcje historyczne, pokazy grup rekonstrukcji historycznych, patriotyczne zabawy.

Tydzień Kultury Języka 2018