2004-2005

W bieżącym roku szkolnym do Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie uczęszczało 84 uczniów, w oddziale przedszkolnym 10 uczniów, w klasach I-III - 40 uczniów, pozostali 44-to uczniowie klas IV-VI. Funkcjonowało 6 oddziałów szkolnych i 1 przedszkolny.

W pierwszym dniu nauki szkolnej do pracy dydaktyczno-wychowawczej przystąpili:
dyrektor szkoły mgr Edward Szczykutowicz(historia), 
oraz nauczyciele:
mgr Maria Czerwińska (wychowawczyni klasy IV)
mgr Maria Kaczor (wychowawczyni klasy III )
mgr Urszula Cieślik ( wychowawczyni klasy I) 
mgr Renata Szczykutowicz ( wychowawczyni klasy II)
mgr Marzena Kaczmarska – (wychowawczyni kl.O)
mgr Joanna Stawiarska – ( wychowawczyni klasy V)
Ks. Andrzej Jaworski – religia
mgr Paweł Czerwiński –  (wychowawca klasy VI)
Małgorzata Kończak - j.angielski w kl. IV,V,VI .

Mgr Danuta Filipczak – została zatrudniona do nauczania języka rosyjskiego w kl. IViV, do uzupełnienia etatu z PSP Nieskurzów.

W bieżącym roku szkolnym wieloletnią pracę nauczycielską zakończyła i przeszła na emeryturę Pani mgr Maria Czerwińska.

Przew. Rady Rodziców – Joanna Masternak

Od 6.09. – 24.09.2004 r. praktykę pedagogiczną odbywał Pan Krzysztof Gierada student II roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie

W okresie od 1.03. – 31.05.2005 r. Sylwia Szczykutowicz odbywała staż pracowniczy na stanowisku pracownik biurowy.

W czasie wakacji położono gładź szpachlową i pomalowano klasy na parterze szkoły.

Część prac wykonał Pan Jarosław Danek a malowanie wykonał malarz z Baćkowic.

SZCZEGÓLNE WYDARZENIA – OSIĄGNIĘCIA

I Drużyna szkoły – Artur Kaczmarczyk i Michał Grys zajęła VII miejsce w półfinale wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym.

II Drużyna szkoły – Dawid Piątek i Rafał Komada zajęła VIII miejsce w półfinale wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym.

W szkole zorganizowano również Powiatowy Turniej w tenisie stołowym o Puchar Starosty Opatowskiego w którym zwyciężyły dwie drużyny z naszej szkoły -Artur Kaczmarczyk i Michał Grys zajęli I miejsce, Dawid Piątek i Rafał Komada zajęli II miejsce.

Zbigniew Masternak absolwent naszej szkoły wydał swoją pierwszą książkę, pt.,,Książę”

W maju 2005 roku zorganizowano dla grona pedagogicznego, emerytów, pracowników obsługi i członków ich rodzin niezwykłą wycieczkę do wspaniałego miasta Wilna i na Mazury.

PLAN UROCZYSTOŚCI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIÓRKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2004/ 2005

Uroczystości

Odpowiedzialni

Termin

Uroczysta inauguracja roku szkolnego.

Dyrektor

1. 09. 2004 r.

Ślubowanie uczniów klasy I.

Urszula Cieślik

30. 09. 2004 r.

Dzień Edukacji Narodowej.

Joanna Stawiarska

Marzena Karczmarska

14. 10. 2004 r.

Narodowe Święto Niepodległości.

Edward Szczykutowicz

10. 11. 2004 r.

Andrzejki.

Maria Kaczor

Małgorzata Kończak

25. 11. 2004 r.

Mikołajki.

Wychowawcy klas

6. 12. 2004 r.

Wigilia szkolna.

Urszula Cieślik

22. 12. 2004 r.

Dzień Babci, Dziadka.

Urszula Cieślik

Renata Szczykutowicz

21.01. 2005 r.

Choinka noworoczna.

Wszyscy nauczyciele

29. 01. 2005 r.

Dzień Kobiet.

Paweł Czerwiński

8. 03. 2005 r.

Powitanie Wiosny.

Wychowawcy klas

21. 03. 2005 r.

Dzień Ziemi.

Maria Czerwińska

22. 04 2005 r.

Dzień Matki.

Renata Szczykutowicz

26. 05. 2005 r.

Dzień Dziecka.

Święto Sportu Szkolnego

Paweł Czerwiński

Urszula Cieślik

1. 06. 2005 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Dyrektor szkoły

Paweł Czerwiński

24. 06. 2005 r.

2 kwietnia 2005 roku zmarł nasz Wielki rodak Papież Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

7 kwietnia w przeddzień pogrzebu papieża, zebrała się cała społeczność szkolna na uroczystym apelu. Ksiądz proboszcz Andrzej Jaworski poprowadził modlitwę na Anioł Pański, a dyrektor szkoły Edward Szczykutowicz wypowiedział pożegnanie –

,,Zebraliśmy się na uroczystym apelu, aby pożegnać naszego rodaka, papieża Jana Pawła II, który zmieniał świat i ludzkie serca. Jan Paweł II jak nikt inny umiłował młodzież. Wielokrotnie w kazaniach w czasie pielgrzymek do Polski zwracał się z ciepłymi słowami do dzieci i młodzieży. Dawał im nauki i wskazówki jak mają postępować, jak żyć. Dzisiaj żegnamy Cię Ojcze Święty, spoczywaj z Bogiem. Na Twoją cześć i ku Twej chwale i ku wiecznej pamięci zasadzimy drzewo. Będzie ono przypominać nam, dzieciom i przyszłym pokoleniom uczącym się w tej szkole o Tobie, o Twojej dobroci i niezmiernej miłości do ludzi. Przyrzekam, że społeczność szkolna będzie się nim zawsze opiekować”.

Następnie dzieci odczytały zapisane na karteczkach swoje myśli o Janie Pawle II.

Karteczki wsadzono do butelki. Butelkę zakopano przy wcześniej wsadzonym dębie w odległości 1 metra na wschód.

5.05.2005 roku w Gminnym konkursie ortograficznym Damian Tyrała kl. I zajął I miejsce  i Marcin Podsiadło kl. III zajął I miejsce, następnie na szczeblu powiatowym Marcin Podsiadło zajął I miejsce.

7.06. 2005 roku w Gminnym konkursie matematycznym Marcin Podsiadło kl. III zajął I miejsce i Damian Tyrała kl. I zajął I miejsce.

Wycieczki  :

Częstochowa – zwiedzanie Klasztoru Jasnogórskiego i miasta (23.10.2004 r.)
Opatów – do Domu Kultury na przedstawienie teatralne (15.12.2004 r.)
Opatów – do Domu Kultury na przedstawienie teatralne i spotkanie z aktorami (16.02.2005 r.)
Opatów – do Domu Kultury na film (11.03.2005 r.)
Ujazd – zwiedzanie zamku ,,Krzyżtopór” (9.06.2005 r.)