Kształcenie na odległość

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej wynikającymi z wprowadzeniu stanu epidemiologicznego na terenie całego kraju z powodu zagrożeniem zakażenia koronawirusem, nauka w naszej szkole w okresie 25.03.2020 – 10.04.2020 r. będzie odbywać się zdalnie. Od środy 25 marca nastąpi zmiana planu lekcji. Zmiany te będą polegać na:
- okresowej rezygnacji z zajęć na pływalni,
- okresowej rezygnacji z zajęć WDŻ,
- ograniczenia zajęć wychowania fizycznego do jednej lekcji tygodniowo, zostają:
klasy VII i VIII – pierwsza godzina lekcyjna w piątek,
klasy IV i VI – czwarta godzina lekcyjna w piątek,
- ograniczenia lekcji religii do jednej tygodniowo,
zostają:
klasy VII i VIII – szósta godzina lekcyjna w poniedziałek,
klasy IV i VI – czwarta godzina lekcyjna w poniedziałek,
klasa II – trzecia godzina lekcyjna w poniedziałek,
- okresowej rezygnacji z wszystkich zajęć dodatkowych.
Pozostałe lekcje będą odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem a nauczyciele będą dostępni on-line dla uczniów w czasie trwania swoich zajęć. Na lekcjach będzie odnotowywana frekwencja a prace uczniów będą podlegać ocenie. Bardzo proszę o codzienne sprawdzanie ogłoszeń i terminarza w dzienniku elektronicznym. Kontakt pomiędzy nauczycielami a uczniami będzie odbywał się także poprzez portale społecznościowe, pocztę Messenger a także drogą mailową. Wszystkie obowiązujące zasady na każdej lekcji ustalają indywidualnie nauczyciele w porozumieniu z uczniami i rodzicami. Prosimy aby prace podlegające ocenie były wykonywane samodzielnie przez uczniów.

Dyrektor PSP w Piórkowie, Paweł Czerwiński