Wielki Quiz Historyczny „Gramy dla Niepodległej”

W Opatowskim Ośrodku Kultury odbył się Wielki Quiz Historyczny „Gramy dla Niepodległej”. Ideą quizu, było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich. W guizie wzięli również udział uczniowie                            PSP w Piórkowie i PSP we Wszachowie.

Resized 20191002 091037