Nauczyciele 2022/2023

Paweł  Czerwiński - dyr.szkoły -wych. fizyczne, geografia

Wioletta Bańcer - biologia, wych. do życia w rodzinie

ks. Marek Bieniasz - religia

Irena Borzęcka - fizyka, chemia

Ewelina Mazur - język polski

Anna Chamera - język niemiecki

Marzena Kaczmarska - wychowanie przedszkolne, plastyka, muzyka

Artur Kończak - język angielski, informatyka

Edward Szczykutowicz - historia, technika

Ewelina Mruk - edukacja wczesnoszkolna

Barbara Gierada - edukacja wczesnoszkolna

Justyna Duda - matematyka