Korowód Niepodległości

12.03.2018 roku, uczniowie PSP w Piórkowie uczestniczyli w ciekawej lekcji historii ,,Korowód Niepodległości”w Opatowskim Ośrodku Kultury. Było to przedsięwzięcie, przygotowane dla dzieci i młodzieży, w ramach projektu wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek. Jego celem było kształtowanie postaw patriotycznych i miłości do ojczyzny. Podczas spotkania organizowane były wystawy, prelekcje historyczne, pokazy grup rekonstrukcji historycznych, patriotyczne zabawy.