Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi

 

.

. W dniu 19.10.2017r. uczniowie klasy IV, V, VI i VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie uczestniczyli w wycieczce do Nowej Słupi. Dzieci zwiedzały Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im prof., Mieczysława Radwana, w którym największą atrakcją były fragmenty dawnych pieców hutniczych , odsłonię i pozostawione w tym samym miejscu, gdzie funkcjonowały przed 20 stuleciami. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia budowy pieca do wytopu żelaza oraz wyrobów żelaznych. Zapoznali się z technologią i organizacją wytopów oraz terytorialnym zasięgiem hutnictwa świętokrzyskiego. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Centrum Kulturowo-Archeologicznym, gdzie uczniowie mogli zobaczyć rekonstrukcje osady okresu II w p.n.e. - IV w n.e. Podziwiali proces wyrobu garnków, wypieku chleba , starożytny sposób rozpalania ognia oraz kowalstwo, które w osadzie pełniło bardzo ważna rolę. W ramach warsztatów każdy uczestnik mógł m.in. wypróbować swoje siły obsługując miech dymarski, krusząc rudę młotkiem lub zmielić ziarno na mąkę. Można było również ulepić własnoręcznie gliniane naczynie. Zadaniem grupy było również rozniecenie „Świętego Ognia”. Uczniowie poprzez warsztaty pogłębili i rozszerzyli swoją wiedzę, swoje umiejętności i sprawności manualne. Rozwijali swoją samodzielność, kreatywność oraz wiarę we własne możliwości.