Szkoła Podstawowa w Piórkowie

Informacja dla rodziców

Informuję, że Świętokrzyski Kurator Oświaty zamierza w dniach od 3 stycznia do 8 stycznia 2018r. przeprowadzić w naszej szkole ewaluację problemową.

Zakres ewaluacji obejmie wymagania:

W1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

W8. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników ósmoklasisty(…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Badaniem zostaną objęci:

¾    uczniowie

¾    rodzice

¾    nauczyciele

Z poważaniem

Paweł Czerwiński

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

w Piórkowie