Rada Rodziców

.

RADA RODZICÓW

w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący

Beata Wąs

Z-ca przewodniczącego

Magdalena Ciecieląg

Sekretarz

Ewa Stańczak

Skarbnik

Agnieszka Forma

Członek

Marzena Zawada

Członek

Edyta Skrzątek