2003-2004

W bieżącym roku szkolnym do Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie uczęszczało 86 uczniów, w oddziale przedszkolnym 13 uczniów, w klasach I-III - 45 uczniów, pozostali 41-to uczniowie klas IV-VI. Funkcjonowało 6 oddziałów szkolnych i 1 przedszkolny.

W pierwszym dniu nauki szkolnej do pracy dydaktyczno-wychowawczej przystąpili:
dyrektor szkoły mgr Edward Szczykutowicz(historia), 
oraz nauczyciele:
mgr Maria Czerwińska (wychowawczyni klasy VI)
mgr Maria Kaczor (wychowawczyni klasy II )
mgr Urszula Cieślik ( wychowawczyni klasy III) 
mgr Renata Szczykutowicz ( wychowawczyni klasy I)
mgr Marzena Kaczmarska – (wychowawczyni kl.O)
mgr Joanna Stawiarska – ( wychowawczyni klasy IV)
Ks. Andrzej Jaworski – religia
mgr Paweł Czerwiński –  (wychowawca klasy V)
Sławomir Głogowski - j.angielski w kl.III, IV,V,VI

Przew. Rady Rodziców – Wiesława Kasprzyk

We wrześniu 2003 r. praktykę pedagogiczną odbywał Pan Krzysztof Gierada student I roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

SZCZEGÓLNE WYDARZENIA – OSIĄGNIĘCIA

I Drużyna szkoły – Jacek Kasprzyk i Kamil Masternak zajęła II miejsce w półfinale wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym w Piórkowie.

II Drużyna szkoły – Dawid Piątek i Rafał Komada zajęła IV miejsce w półfinale wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym

Wycieczki:

W dniu 14.10.2003 zorganizowano wycieczkę do Warszawy, m.in. zwiedzano lotnisko rządowe.

Opatów – do Domu Kultury na film ,,Gdzie jest Nemo?” (6.02.2004 r.

Uczniowie kończący szkołę podstawową wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie (w porządku alfabetycznym) :

- Michał Chodorek (śr.4,9)

- Emilia Gomuła (śr.5,0)

- Paulina Kaleta (śr.5,0)

- Jacek Kasprzyk (śr.5,0)

- Milena Jankowska (śr.4,9)

- Daniel Piątek (śr.5,1)