1999-2000

W bieżącym roku szkolnym do Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie uczęszczało 101 uczniów, w oddziale przedszkolnym 11 uczniów, w klasach I-III - 43 uczniów, pozostali 58 -to uczniowie klas IV-VI. Funkcjonowało 6 oddziałów szkolnych i 1 przedszkolny.

Nastąpiła zmiana w systemie oświaty w Polsce. Nauka w szkole podstawowej trwać będzie 6 lat szkolnych, a następnie uczniowie uczyć się będą w 3 letnim gimnazjum. Placówka w Piórkowie stała się jednostką realizującą cały program szkoły podstawowej i przyjęła nazwę Publiczna Szkoła Podstawowa w Piórkowie.

W pierwszym dniu nauki szkolnej do pracy dydaktyczno-wychowawczej przystąpili:
dyrektor szkoły mgr Edward Szczykutowicz(historia), 
oraz nauczyciele:
mgr Maria Czerwińska (wychowawczyni klasy V)
mgr Maria Kaczor (wychowawczyni klasy I )
mgr Urszula Cieślik ( wychowawczyni klasy II) 
mgr Renata Szczykutowicz ( wychowawczyni klasy III)
Marzena Kaczmarska – (wychowawczyni kl.O)
mgr Joanna Stawiarska – ( wychowawczyni klasy VI)
Ks. Andrzej Jaworski – religia kl.I-III i IV-VI, pozostałą religię prowadziła Urszula Cieślik.
Paweł Czerwiński –  (wychowawca klasy IV)
Anna Sikorska - j.angielski w kl. IV,V,VI nadobowiązkowo.

Przew. Rady Rodziców – Szymon Mroczkowski

Marianna Kubala - przeszła na rentę.

Mieczysław Czerwiński - przebywał na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia.

Od 14.02. 2000 r. do 30.06.2000 r. została zatrudniona Anna Otolińska za przebywającą na urlopie macierzyńskim Marzenę Karczmarską.

Prowadzone były również następujące organizacje uczniowskie:

Samorząd Szkolny – Maria Czerwińska
PCK – Maria Kaczor
Drużyna Pożarnicza – Paweł Czerwiński
Dziecięce Kółko Teatralne - Renata Szczykutowicz
Kółko matematyczne - Maria Czerwińska
Kółko polonistyczne- Joanna Stawiarska
Kółko komputerowe - Edward Szczykutowicz

Iwona Masternak absolwentka LO odbywała staż pracowniczy w charakterze pracownika biurowego, oraz pomagała w bibliotece szkolnej.

SZCZEGÓLNE WYDARZENIA – OSIĄGNIĘCIA

I Drużyna szkoły – Aleksander Szczykutowicz i Wojciech Podsiadło zajęła III miejsce w finale wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej           w tenisie stołowym.

II Drużyna szkoły – Radosław Kasprzyk i Daniel Jankowski zajęła V miejsce w finale wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej                        w tenisie stołowym.

Wymienione drużyny wywalczyły awans do finału wojewódzkiego po zwycięstwach w dwóch półfinałach wojewódzkich.

Wycieczki  :

Kazimierz Dolny,Puławy – zwiedzanie zabytków (9.06.2000 r.)

ABSOLWENCI

Uczniowie kończący szkołę podstawową wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie (w porządku alfabetycznym) :

- Dorota Ciecieląg

- Patrycja Podsiadło