1998-1999

W bieżącym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej w Piórkowie uczęszczało 125 uczniów, w oddziale przedszkolnym 14 uczniów, w klasach I-III - 46 uczniów, pozostali 79-to uczniowie klas IV-VII. Funkcjonowało 7 oddziałów szkolnych i 1 przedszkolny.

Do innych szkół( kl.VII) i do Gimnazjum(kl.VI) odeszło dwa roczniki.

W pierwszym dniu nauki szkolnej do pracy dydaktyczno-wychowawczej przystąpili:
dyrektor szkoły mgr Edward Szczykutowicz(historia),
oraz nauczyciele:
mgr Mieczysław Czerwiński (wychowawca klasy VI)
mgr Maria Czerwińska (wychowawczyni klasy IV)
mgr Maria Kaczor (wychowawczyni klasy III )
mgr Urszula Cieślik ( wychowawczyni klasy I) 
mgr Renata Szczykutowicz ( wychowawczyni klasy II)
Chyc (Kaczmarska) Marzena – (wychowawczyni kl.O)
mgr Joanna Stawiarska – ( wychowawczyni klasy V)
Ks. Andrzej Jaworski – religia kl.III-VII, pozostałą religię prowadziła Urszula Cieślik.
Paweł Czerwiński –  (wychowawca klasy VII)
Joanna Polit – język polski w części i plastyka,muzyka.
Marianna Kubala ( roczny urlop dla poratowania zdrowia)
Anna Sikorska - j.angielski w kl. ViVI nadobowiązkowo.

W dniu 4.02.1999 roku Pani Joanna Polit przeniosła się do pracy do Opatowa, a Mieczysław Czerwiński przeszedł na roczny urlop dla poratowania zdrowia, ich lekcje do końca roku przejęli pozostali nauczyciele.

Prowadzone były również następujące organizacje uczniowskie:

Samorząd Szkolny – Joanna Stawiarska
ZHP – Joanna Polit
PCK – Mieczysław Czerwiński
Drużyna Pożarnicza – Paweł Czerwiński
Dziecięce Kółko Teatralne - Renata Szczykutowicz
Kółko matematyczne - Maria Czerwińska
Kółko polonistyczne - Joanna Stawiarska
Kółko fizyczne - Maria Kaczor

W wakacje 1999 roku rozburzono starą szkołę.

SZCZEGÓLNE WYDARZENIA – OSIĄGNIĘCIA

Drużyna szkoły – Mateusz Cieślik i Wojciech Podsiadło zajęła III miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym w Tarnobrzegu.

Wycieczki  :

Gołoszyce - na cmentarz żołnierzy z I wojny światowej (9.09.1998 r.)
Wycieczka do Łagowa – jaskinia Zbójecka, wąwóz Dule (25.09.1998 r.)
Wycieczka nauczycielska do teatru na operę ,,Skrzypek na dachu” (24.10.1998 r.)
Kielce – do kina na film ,,Ogniem i mieczem” (27.03.1999 r.)
Warszawa – zwiedzanie zabytków stolicy 18.06.1999 r.)

Uczniowie ostatniej klasy VI wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie (w porządku alfabetycznym) : 

- Mateusz Cieślik

- Anna Gomuła

- Daniel Podsiadło

Uczniowie ostatniej klasy VII wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie (w porządku alfabetycznym) :

-Agnieszka Kończak

- Damian Machocki

- Magdalena Mokrzycka

- Sylwia Szczykutowicz